ࡱ> e}~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F.rԶvwWorkbookETExtDataSummaryInformation(  2TP Oh+'0HPht Administratorwl WPS @:@(3@ ՜.+,D՜.+, ɀ\pwl Ba= =TV18X@"1DArial1D[SO1D[SO1D[SO1D[SO1D[SO1hD[SO1D[SO1D[SO1DArial1DArial1D[SO1D[SO1D[SO1D[SO1hD[SO1D[SO1D[SO1D[SO1 D[SO1h6D[SO1,6D[SO16D[SO16D[SO1D[SO1 D[SO1D[SO1D[SO14D[SO1 D[SO1D[SO1 D[SO14D[SO1<D[SO1?D[SO1>D[SO1D[SO1D[SO1 D[SO1DArial1D[SO1DArial1D[SO""#,##0;""\-#,##0""#,##0;[Red]""\-#,##0""#,##0.00;""\-#,##0.00#""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.007*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)        | /  * , / + , + , / + 1 9  @  @  @ @ - * a@  , *  ff7  !`@ @ + ) 1 5 7 3 > 9 "+ # $ / % &  (|  | 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ <@ @ 8@ @ 1<@ @ 8@ @ 8@ 1<@ @  <@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ 8 @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8 8@ @ 8@ 1<@@ 1<@ 1< @ 1<@ 1< 1< 8@ @ 8@ 8@ 1<@ 1< 1< 1<@@ 8@ 8@ @ 8@ 8@ 8@ 8@@ 8@ @ 8@@ 8@ 8 @ 8@@ 8@ 8 @ 1<@ @ |@ | @ 8@@ 8@ 8 @ 8@@ 8@ 8 @ 8@@ '8@@ '8@ '8 @ 9<@ @ 8 | 8 | 8 8 <@ @ 8@ @ 8@ 8@ 1<@ @ 1<@ 8@@  8 @ 8 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ <@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @  8@ @ 8@ @ | 1<@ @ )1<@ @ 8@ @ 8@ @ <@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @  8@ @  <@ @  <@ @ )8@ @ <@ @ 1<@ @ <@ @ 8@ @ )8@@ *|@ *| @ |@ | | *|@ *| *| |@ | | 1<@ @ )1<@ @  1<@ @ 1|@ @ 1<@ @ 8 8@@ |@ |@ 8 8@ @ 8@ @  <@ @ 8@ @ 8@ @ 8@@ 8@ 8 @ 8@ + <@ @ 8@ @ 8@ 8@ 1<@ @ 1<@ @ 1<@ @ 1<@ @ 1<@@ 1<@ 1< @ 1<@ 1< 1< !20% - :_eW[r 1!20% - :_eW[r 2!20% - :_eW[r 3!20% - :_eW[r 4!20% - :_eW[r 5!20% - :_eW[r 6!40% - :_eW[r 1!40% - :_eW[r 2!40% - :_eW[r 3!40% - :_eW[r 4!40% - :_eW[r 5!40% - :_eW[r 6!60% - :_eW[r 1!60% - :_eW[r 2!60% - :_eW[r 3!60% - :_eW[r 4! 60% - :_eW[r 5!!60% - :_eW[r 6" #h $h 1 %h 2 &h 3 'h 4(])*}Y +Gl;`,- .{/hgUSCQ ?lʑ`|-RlQeYxRlQ(u?b~OFirN95yx~9"VfN-n1?VfN-n2:oNNchHhpeW[SߘXNyVV" mTg R[bsP(7qi kanding yuewan cheng l100% (7d&(ϑ"(7 zhi liang4VfN(ϑ0(7tu shu zhi liang:b R(ϑ6(7bao kanzhi liang8g R(ϑ4(7qi kanzhi liang100% (7z$eHe (7shi xiao@VfNeHe'`<(7tu shushi xiao xing100% (7sBb ReHe'`>(7bao kanshi xiao xing@g ReHe'`<(7qi kanshi xiao xing&na^"(7 man yi du<f[XTna^8(7xue yuanman yi du80% (7aFYeL]na^B(7jiao zhi gongman yi du 90% (7h<He{t8(7chang xiaoguan li T^%`:g6RePhQ'`P(7ying ji ji zhiji an quan xing0NRDn,(7ren li zi yuan vVfNXT O^`Qr(7((tu shu guan yuandui wujian sheqing kuang,_[U((7 dai wan shan:Oo`qQN6(7xin xigong xiang@Se gHe'`<(7ji shi you xiaoxing&o}Y"(7 liang haoyv3ubUSMO (7 TYeyeYP(7cai zheng jujiao ke wenchu yv3ubUSMO (7 J5uP[Dn-pNF(7dian zizi yuangou mai~Nm>yOSU\yv0OЏl~90vQNyv (7i2eXyv.(7muxin zengxiang mu!NR{|0?eV{{|ly'`/eQ 0W,g^0Oo`S] z0Y-nS~b (7z21N(7wand010 0ZQ!hVfN]\Oĉ z 0wQSOĉ[ 20 0ZQ!h|~VfNċ0OĉRNchSO| 0,(7 jjdang xiaotu shu guangong zuogui chengju ti gui dingdang xiaoxi tongtu shu guanping gugui zeyuzhi biaoti xi % 3S<UCWNZU\[^]_eaZQ!hVfN:N^'Yf[XT0YeL]cOdN O~v~(VfNDe gRY ؏~TeNSU\BlNf[XT0YeL]Oo`Bl fYcOeO0_wc0 gHev5uP[Dn :NZQ!hvYef[yxTy]\OcOf}Yv gR -N.YZQ!hpSSvev 0ZQ!h|~VfNċ0OĉRNchSO| 0-Nf/f\peW[S^\O:N͑ċ0Och :Nf}YΏcft^hQwZQ!hVfN|~vchċ0O VfN_{[UTR:_5uP[Dnv-n0(7YXXdang xiaotu shu guanxu yaoweiguang daxue yuanjao zhi gongti gongchu lechuan tongdezhi zhitu shzi liaofu wuwaihaixu yaojie heshi daifa zhanyao qiuyuxue yuanjiao zhi gongxin xixu qiugeng duoti gongfang biankuai jieyou xiaodedian zizi yuanweidang xiaodejiao xueke yange xianggong zuoti gonggeng haodefu wuzhong yangdang xiaoyin fadexin dedang xiaoxi tongtu shu guanping gugui zeyuzhi biaoti xizhonggeng shijiangshu zi huahuajian shezuo weizhong yaoping guzhi biaoweigeng haoying jieming nianquan shengdang xiaotu shu guanxi tongdezhi viaoping gutu shu guanbi xuwan shanhejia qiangdian zizi yuandegou zhi % - 9@FPRY^ejm!p"v$|&(*,-0358:<?BDEGJKMNPRTVX'Z)[.^8`AbGdIeOhXj_ljoqqwsytvyz|} ).68AHOQ--n g(ϑ0 g4ls^0y{|Y0Q[ge0 g['`v5uP[Dn n^'Yf[XTTYeL]vBl0(7gou zhiyouzhi liangyou shui pingzhong lei duonei rongzui x jinxinyou zhen dui xingdedian zizi yuanman zuguang daxue yuanhejiao zhi gongdeyue duxu qiu -5>ART[bhp!x#z$'(*G1.ǑSNv^vyv(ϑhg08h06eI{_vc6RcebKbk 2.(ϑhg08h06e gfnxU_ 3.[(ϑ8h~gSeۏLSb^(u0 7g x5uP[VfN-n[bst(7))dian zitu shu guan gougou zhiwan cheng l100% (7i X-NVwQCNKI [bsT(7zhong guozhi wangwan cheng l 100% (7g F -N~(W~ [bsB(7zhong jingwan cheng l 100% (7jH5uP[VfN(ϑD(7dian zitu shu zhi liang P-NVwQCNKI (ϑL(7zhong guo zhi wangzhi liang R -N~(W~ (ϑN(7zhong jing zai xianzhi liang.eHe'`*(7 shi xiao xing100% (7aYeye 7n10yv̀ofZQ!hVfNW,gL#1\/f6eƖ0tet0OX[0cOe.sDe :NZQ!hvYef[yxI{Ty]\O gR :Ndk -pNZQ?e|RvsQVfN0b~Tg R020yvQ[-pNVfNQ[mSlR;NIN0yf[>yO;NIN0ZQSZQ^0Tf[0?el0l_0]N0QN0FU80{t0"~ё0~Nm0QN0NMb0[yf[0eSI{>yOyf[{|b RQ[mSZQb0V[~b~0>yO'`~Tb00We'`b~0NNb~0>yO gR'`b~I{g RQ[mS?el0ZQSZQ^0~Nm0ё0]N0QN0FUN08f0~Nm{t0lf[0>yOf[0SO6R9ei0;SokSu0Oo`yf[0f[b>yOyf[ 00We~Nm0ef[0j(7exiang mu bei jingdang xiaotu shu guanji benzhi zejiu shishishou jizheng libao cunti gongwen xianzi liaoweidang xiaodejiao xueke yandengge xianggong zuofu wuwei cixu yaogou maidang zhengxi liexiang guantu shbao zhiheqi kanxiang mu nei ronggou maitu shunei rongshe jima liezhu yike xueshe huihzu yidangshidangjianzhe xuezheng zhifa lgong yenong yeshang maoguan licai jing jin rongjing jijun shiren cailing dao ke xuewen huadengshe huike xue leibao kannei rongshe jidang babaoguo jia jibao zhishe hui xingdi fang xingbao zhizhuan yebao zhshe huifu wu xingbao zhidengqi kannei rongshe jizheng zhidang shi dang jianjing jijin ronggong yenong yeshang y< emao yijing ji guan lifa xueshe hui xueti zhi gai geyi yao wei shengxin xi ke xuexuebaoshe huike xuedi fang jing jiwen xue % +18;BJQX`g"j#s%u&}(*+-/2579;=?BDEw|~ "(,/37>GLSZcj{ )04:BHQcjry !&+,.049G1.ǑSNv^vyv(ϑhg08h06eI{_vc6RcebKbk 2.(ϑhg08h06e gfnxU_ 3.[(ϑ8h~gSeۏLSb^(u0 710yv̀ofQ~b/g0Oo`b/gvޘSU\ peW[Dn^(WT{|VfN-N`S geg͑v0WMO R_cۏZQ!hVfNpeW[݋^ :N^'Yf[XTTYeL]cOpeW[DnvSN /f_v020yvQ[-pNDn{|WSb5uP[VfN0-NVwQCNKI penc^T-N~(W~penc^0 30DnQ[mv5uP[VfN-pNv/f fpeW[VfN VfN VfNpenc^/fhQtg'Yv-Ne5uP[VfNDn^ VfN g100YONy mv-NVR{|l22*N'Y{| g'Y z^nZQ!hvf[XTTYeL]v5uP[VfNBl5uP[g R-pNv/f -NVwQ CNKI v ZQ?ewƋ gRs^S Q[;NmvlR;NIN0yf[>yO;NIN0ZQSZQ^0Tf[0?el0l_I{eb f&{TZQ!h(u7bvOo`BleX-pNyv:N -N~(W~ N~Nm{t{0MRHhO{0~TwƋ{0ppNV'Y;NSO| R:N?el0~Nm0{t0Ne0lĉ0MRl0HhO0b0W0eN0 T[AS'Y!jWW0(7>xiang mu bei jingwang luo ji shuxin xiji shudefei su fa zhanshu zizi yuanjian shezaige leitu shu guanzhongzhan youyue lai yuezhong yaodedi weijia kuaitui jindang xiaotu shu guanshu zi huajian sheweiguang da xue yuanhejiao zhi gongti gongshu zi huazi yuandehuo quyuyue dushibi yaodexiang mu nei ronggou maizi yuanlei xingbao kuodian zitu shuzhong guozhi wangshu ju kuhezhong jingzai xianshu ju kuzi yuannei ronghan gaixin zenggou maixiang muweizhong jingzai xiany &,.<BIQTZe"j#r%}(*+.0247:=>BCFHJLMOPSTV*18@GNT]enpzz|~NRR1.2018t^t^^[b-pN5uP[VfNvnUS0 2.2018t^t^^[bN-NVwQCNKI T -N~(W~ peW[DnQHrFUv[c03.2019t^ NJSt^5uP[VfN0-NVwQCNKI T -N~(W~ peW[Dnv-pN0 4.2019t^ NJSt^NS\ُNpeW[DnbeQO(u0(7+<<ye wuji huaniannian diwan chengxu gou maidian zitu shudeqing danniannian diwan chengyuzhong guozhi wanghezhong jing zai xianshu zizi yuanchu ban shangdedui jienianshnag ban niandian zitu shuzhong guozhi wanghezhong jing zai xianshu zizi yuandegou mainianshang ban nianzheng qujiangzhe xieshu zizi yuantou ru shi yong )068@PDQKSTUVV_Xg`ib|gikno & -"4p10[b5uP[VfNv-pN20[b-NVwQCNKI penc^vO(u~~30-n -N~(W~ v^_O(u0l(7wan chengdian zitu shudegou maiwan chengzhong guozhi wangshu ju kudeshi yongxu yuegou zhizhong jing zai xianbingkai tong shi yong A(C1E9MBPDQLSRcYfllpm2019t^"?e/eQyv~Hevh r^萺NNchHhpeW[S^OЏl~9eXyv ] zS~O{|chHhpeW[S 1g^Ve w~[c N+T-N.YeR Nt^^w~[c N+T-N.YeR vQ-Nw,g~/eQ vQ-N[^Sly/eN10yv̀of:N/{_=[hQV~~|~Oo`S^]\O^O|^yThQV~~|~Oo`S]\OĉR ۏNekcۏhQVr^chHhOo`S^ Oۏr^chHhOo`v~T_SxvzTm^_S)R(u R_r^chHh]\O g O~e_TOo`Se_lS cGSr^chHh gRR0 cgq^Y~~lSwY~~萇eN 0sQN_U\r^萺NNT{HhpeW[S^]\Ovw 0r^~W[02017025S vBl :NOb!hchHhpeW[S]\Ovz)RۏL 20yvQ[f[!h(WL120NNNchHhpeW[Skbc 30yvVf[!h(WLL]120NNNchHh0r10 cgq^Y~~lSwY~~萇eN 0sQN_U\r^萺NNchHhpeW[S^]\Ovw 0r^~W[02017025S vBl 209hnc-N~r^萺NNchHhtethQ cgq 0r^chHhtet]\O~R 0S-N~~W[02010061SeN6R[ :N/{_=[hQV~~|~Oo`S^]\O^O|^yThQV~~|~Oo`S]\OĉR ۏNekcۏhQVr^chHhOo`S^ Oۏr^chHhOo`v~T_SxvzTm^_S)R(u R_r^chHh]\O g O~e_TOo`Se_lS cGSr^chHh gRR0 cgq^Y~~lSwY~~萇eN 0sQN_U\r^萺NNT{HhpeW[S^]\Ovw 0r^~W[02017025S vBl b!h:NOchHhpeW[S]\Ovz)RۏL}10SYVPnpf N^-N Rs300DPIeOW{keN eўO\e{:gukVPuxޏ~ eu 20ؚnVPOSVP NSVPvk NǏSmbǏm W[npfScalp0ўp0ў k [~9_/eZP0RlQ_0f0 7NRR 102018t^3gZP}YN gNNNNchHhpeW[Skbc~vlQSu*f8l_Oo`b/g gPlQS ~{T TkwS900CQ kbc(WLL]S~N NNNchHh120wS0 20 cgq~~萁Bl2018t^^[b30wSy~r^萺NNchHhvpeW[Skbc]\O2019t^ۏLiRYOchHhvpeW[Skbc Nyv[eNXTۏeQf[!hw3*NgQ[bkbc "RR 10[b,{N6ky~r^萺NNchHhvpeW[Skbc]\Ov^Ǐ6eT10*N]\OeQ /eN30wST Tё Nyv6eUSpeϑ:NQ 202019t^R/eN,{N6k30Ny~r^chHhv9(u,{N6k[b50wSchHhpeW[S]\Ov^6eǏT10*N]\OeQ hQ萌[bchHhpeW[S]\OT10*N]\OeQ /eNT Tё /eN>\>kNyv6eUSpeϑ:NQ0 7\Ǐr^萺NNT{HhpeW[S^]\Ov[b ۏNekcۏhQ^r^chHhOo`S^ Oۏr^chHhOo`v~T_SxvzTm^_S)R(u R_r^chHh]\O g O~e_TOo`Se_lS cGSr^chHh gRR0r^萺NNchHhpeW[S^;NQ[T~HevhSb[bf[!h(WLS~N N120NNNchHhpeW[Skbc0 10R:_r^chHhĉS{t EQRS%cr^chHh(Wr^萡{t]\O-Nv\O(u 20cؚr^chHh]\O(ϑTHes ㉳Q~(chHhgǏ z-NX[(WveR0chHhcSl0~RgI{ 30cGS< r^chHh(Wr^ bN(u]\O-NS%c͑\O(u0 40Q\~(chHhg[r^chHh/fg}YvOb0 50ǏpeW[Sek^zr^peW[chHhOo`^ [sr^chHh]\ON{US{tW gRTxvz_SW gRlS0 7QV{yf['`'` 7Q1.NV[vsQl_lĉ0Vl~NmSU\ĉRTZQY?eV{QV{v&{T 2.N0W:SSU\?eV{TOHQSU\͑pv&{T 3.NLv&{T 4.NSU\ĉRSBlv&{T0yvzyĉ'`ĉR1.yv cgqĉ[v z^3uz 2.yvzyMR~Ǐ_vSL'`xvzbΘiċ0ObƖSOQV{I{ 3.[ybeNTPgeTĉ[te 4.&{TlQ_agNvyvzy z^lQ_f01.Dё(Wĉ[eQ100%0RMO{Dё0RMOs=N[egQ[E0RMO{Dё/N[egQyvRbeQvDё;` 2.Dё(Wĉ[eQ*g100%0RMO FO*g[yv_U\ b Noq_T 3.Dё(Wĉ[eQ*g100%0RMO N[yv_U\ b Noq_T0.1.]6R[NyDё{t6R^b g(uN,gyvv"R{t6R^ 2.&{TvsQ"RO6R^vĉ[0s1.&{TV["~lĉT"R{t6R^NS gsQNyDё{tRlvĉ[ 2.{DёvbN g[tev[yb z^TKb~ 3.yvv͑'Y_/e~Ǐċ0O 4.&{Tyv{yb YbT Tĉ[v(u 5. NX[(W*bYu0$c`S0*c(u0ZR/eQI{`Q01.wQY(uN,gyvv{t6R^0RlbeHh 2.yv{t6R^:g6R Q[[te vfnxv?eV{[a0?eV{hQ0yv3ubBl0[8hBl0~glQ_I{W,gQ[wQY[UQ:g6R0^%`:g6R0chHhDe{t6R^b:g6R 3.yv{t6R^:g6R TlTĉ wQYSd\O'`0 NNchHhpeW[Skbc[bpeϑ120N[8hg:[bschHhxQnxs %NyOSU\,{AS N*NNt^ĉR 0I{eN0|^y pQ]^"?e@\eN 0sQNۏNekĉ?e^Ǒ-]\O gsQvw 0pQPgǑ{2017}55S 0eN b!h\%NyOSU\,{AS N*NNt^ĉR 0 72019t^pQ]^^~yv/eQ~Hevh3ubh 7yv~Hevh 7t^^~Hech 7QV{{t 7zyOncEQR'` 7EQR 7yvzyĉ'` 7ĉ 7W1.yv cgqĉ[v z^3uz 2.yvzyMR~Ǐ_vSL'`xvzbN[bΘiċ0ObƖSOQV{I{ 3.[ybeNTPgeTĉ[te 4.&{TlQ_agNvyvzy z^lQ_f0 7DёbeQ{t 7{gbLs 7$1.{gbLs=[E/eQpe/{0RMOpe*100%0 N~yOq_TR 7 ZQ!hr^ YeW4ls^ 7 NGS 7Oo 7NRDn 7RlQb,g 7Rf[Hev 7~ 7 NM 7cGS 7>yO 7na^ 7Sf[XTna^ 795% 7He{t 7MWYe 7Hev:g6R{t 7NGWRlQYPhQ 7^zePhQ 7[U 7~Nm 7 cؚZQ!hYef[yxxvz0 7 10ft^ Ng-NeS_!hYO Nb!h[TyNRQ[ 20ǏT Nb:gsQNR@\[yb-pN 30 c z^ۏLbh 40~{TyT T vcw[e 50NFU[~{T T cyvRTT T~{egbNDё 5gN[b30%v{DёO(u 9gN[b85%v{DёO(u 11g^[b100%v{DёO(u0Hik 78TyeYv[U ۏNekR:_f[XTW]\O geg_㉐g`Nяs^;`fN݋Q[0O|^yW{Q 1\ؚ }(NMb O0 7'10cGSYef[sX 20cGSZQ!hr^YeW4ls^ 3< 0cؚZQ!h8h_NRR 7& NecGSZQ!hf[`NsX [UT{|eY0Yef[Mn cGSZQ!hr^YeW4ls^0 7 ~b,g ~rsO 7 cGSZQ!h>yOq_TR 7~Nm>yOSU\yv 7[r gMR 7Y-npeϑ 7eQOONpeXs 7~bYpeϑ 7hgTyTyOSU\yv 7 W,g^ 7 [r gMR 7 yv;` bD 7 e 7 vQ-N^,g~/eQ Onc 0-NVqQNZQZQ!h]\OagO 0 0r^YeW]\OagO 0 0-NVw-NgYe9eiTSU\ĉR~2010 2020t^ 0 0uwVl~NmT>yOSU\,{AS N*NNt^ĉR 0I{eN0|^y pQ]^"?e@\eN 0sQNۏNekĉ?e^Ǒ-]\O gsQvw 0pQPgǑ{2017}55S 0eN b!h\%NyOSU\,{AS N*NNt^ĉR 0 7 10ft^ Ng-NeS_!hYO Nb!h[TyNRQ[ 20ǏT Nb:gsQNR@\~O[yb 30 c z^ۏLbh 40~{TyT T vcw[e 50NFU[~{T T cyvRTT T~{egbNDё 5gN[b30%v{DёO(u 9gN[b85%v{DёO(u 11g^[b100%v{DёO(u0 7 yv~Hevht^^~HechQV{{t 7 zyOncEQR'` 7 EQR 7 R1.NV[vsQl_lĉ0Vl~NmSU\ĉRTZQY?eV{QV{v&{T 2.NuwSU\?eV{TOHQSU\͑pv&{T 3.NUSMOLv&{T 4.NUSMOSU\ĉRSBlv&{T0 7 yvzyĉ'` 7 ĉ 7 W1.yv cgqĉ[v z^3uz 2.yvzyMR~Ǐ_vSL'`xvzbN[bΘiċ0ObƖSOQV{I{ 3.[ybeNTPgeTĉ[te 4.&{TlQ_agNvyvzy z^lQ_f0 7 DёbeQ{t 7 {gbLs 7 $1.{gbLs=[E/eQpe/{0RMOpe*100%0 N~yO 7 ZQ!h>yO q_TR 7 NGS 7 cGSZQ!h>yOq_TR 7 ZQ!hr^ YeW 4ls^ 7 Oo 7 ~Nm 7 sXHev ch 7 cGS 7 #[W@xeۏL~O cGS R:_~b{t 9eosX 9eU]\O0f[`NagN0 7 ~NmHev ch 7 ~ 7 Sc~q_Tch 7 na^ 7 Sf[XT na^ 7 95% 7 [U!hVW@xe 9eUsX ~b,g ~rsO 7 Hev:g6R{t 7 ^zePhQ 7 #[W@xeۏL~O cGS R:_~b{t 9eosX 9eU]\O0f[`NagN0 ]\OsX W@xe 7 [U 7 irN 7vQNyv 7NR{| 7@[r gMR 7@e 7 "10f[XT[ {t gR970NCQ 20!h:SirN{t990NCQ0 7 `1uNb!h NSYef[~T|if[XT[ ]6eVL{t :NOYef[~T|iTy gR]\Ock8^ s3uirN gR{t:ggۏL{t gR0SY :N~N{t ~c!hVsX sNv^3ucMRbXevirN gR{t:gg0 7 yvzv _'` 7 Onc 0-NVqQNZQZQ!h]\OagO 0 0r^YeW]\OagO 0 0-NVw-NgYe9eiTSU\ĉR~2010 2020t^ 0 0uwVl~NmT>yOSU\,{AS N*NNt^ĉR 0I{eN0|^y pQ]^"?e@\eN 0sQNۏNekĉ?e^Ǒ-]\O gsQvw 0pQPgǑ{2017}55S 0eN b!h\%NyOSU\,{AS N*NNt^ĉR 0 7 10ft^ Ng-NeS_!hYO Nb!h[TyNRQ[ 20ǏT Nb:gsQNR@\~O[yb 30 c z^ۏLbh 40~{TyT T vcw[e 50NFU[~{T T cyvRTT T~{egbNDё 5gN[b30%v{DёO(u 9gN[b85%v{DёO(u 11g^[b100%v{DёO(u0 7 pwQ gNT0TY[SirNLNQYNN:gg0;N{Oco}YvlR MT;`RYv]\OBl < Oc]\OAm zzEu wQ gYUYtirN{t-N gsQ'}%`zSNNvR wQ g[cOv0Wp0ĉ!j0b__0Bl nxOO cR[e 7 xwQ g9hnc;`RYvh6RTt]\OR wQ g:_pvaƋ Ne^(ueb/g0eRl0e]zMNO wQ gcknxt;`RY[]\OaV gHeR[eRvRUN;`~0up;m^S Se㉳Q O!hVsX~S0f[XT[ nm0RlQ|iQtem0 7 QV{{t 7 zyOncEQR'` 7 EQR 7 R1.NV[vsQl_lĉ0Vl~NmSU\ĉRTZQY?eV{QV{v&{T 2.NuwSU\?eV{TOHQSU\͑pv&{T 3.NUSMOLv&{T 4.NUSMOSU\ĉRSBlv&{T0 7 yvzyĉ'` 7 ĉ 7 W1.yv cgqĉ[v z^3uz 2.yvzyMR~Ǐ_vSL'`xvzbN[bΘiċ0ObƖSOQV{I{ 3.[ybeNTPgeTĉ[te 4.&{TlQ_agNvyvzy z^lQ_f0 7 DёbeQ{t 7 {gbLs 7 $1.{gbLs=[E/eQpe/{0RMOpe*100%0 N~yOHev 7 irN{t~%9eU^ 7 6e9ĉ gR0RMO ~OSe 7 OYeL]RlQsXTf[XTOO[sX Ne[UTcؚirN gR(ϑ0 7 RlQ|iSQtem^ 7 95% 7 f[XT[ ?b0|iSQtems 7 na^ 7 gRna^ 7 na 7 He{t 7 Hev:g6R{t 7 ^zePhQ 7 cؚZQ!hYef[yxxvz0 7 YeyeY 7yv_Y e 7 yv~He vh 7 f~O 7 ?b~O 7 N4lSEuS4l{bce 7 He {t 7 MWY e 7 yv3ubUSMO-NqQpQ]^YZQ!h 7 ߘXNy 7 vQNyv 7 eXyv 7 W,g^ 7 [r gMR 7 yv ;`bD 7 e 7 Y10Of[XT(u(ϑ0cؚm܃(ϑ 20Of[XTSkSur^Qtem 30OTSeYOhQ 401uNяt^eg Wf[XT NeXR [b!hߘXRybcOf[XT(u0%`-neLhi 7 yvzv _'` 7 >10Of[XT(u(ϑ0cؚm܃(ϑ 20Of[XTSkSur^Qtem 30OTSeYOhQ 40eOfYf[XTSe(u0 7 ]10 0-NVqQNZQZQ!h]\OagO 0 20r^YeW]\OagO 0 30 0-NVuw-NgYe9eiTSU\ĉR~201 2020t^ 0 40 0uwVl~NmT>yOSU\,{AS N*NNt^ĉR 0 7 10ft^ Ng-NeS_!hYO Nb!h[TyNRQ[ 20ǏT Nb:gsQNR@\~O[yb 30 c z^ۏLbh 40~{TyT T vcw[e 50NFU[~{T T cyvRTT T~{egbNDё 5gN[b30%v{DёO(u 9gN[b85%v{DёO(u 11g^[b100%v{DёO(u0 7 yv~He vh 7 Of[XT(u 7 )cؚf[XT(u(ϑ Om܃(ϑ ߘXTXnmteP f[XT[b!hߘXm܃(ϑna0}Yċ 7 beQT{t vh 7 QV{{t 7 zyOnc EQR'` 7 EQR 7 R1.NV[vsQl_lĉ0Vl~NmSU\ĉRTZQY?eV{QV{v&{T 2.NuwSU\?eV{TOHQSU\͑pv&{T 3.NUSMOLv&{T 4.NUSMOSU\ĉRSBlv&{T0 7 yvzy ĉ'` 7 ĉ 7 W1.yv cgqĉ[v z^3uz 2.yvzyMR~Ǐ_vSL'`xvzbN[bΘiċ0ObƖSOQV{I{ 3.[ybeNTPgeTĉ[te 4.&{TlQ_agNvyvzy z^lQ_f0 7 DёbeQ{t 7 {gbLs 7 $1.{gbLs=[E/eQpe/{0RMOpe*100%0 N~yOHev 7 f[XT(u fes 7 90% 7 f[XT[b!hߘXm܃(ϑSsT (usXna0}Yċ0 7 ~NmHev 7 f[XT(u sX 7 95% 7 na^ 7 He{t 7 Hev:g6R{t 7 ^zePhQ 7 )cؚf[XT(u(ϑ Om܃(ϑ ߘXTXnmteP f[XT[b!hߘXm܃(ϑna0}YċMWYe 7 TXeY 7 [U 7 T10ߘXfTǑ-8NCQ 201 3B\f[XTߘXSwQ05uhVYǑ-910NCQ 301 3B\f[XTSLhiMn913.5NCQ 401 3B\f[XTSTXnal90.8NCQ0 7 ?{_^e NS|if[XT[ sr :NWf[XTcOo}YvOO[0(u0f[`NsX0OTY[]\Ock8^ۏL O!hVm2eYkt^bce0 7W:NR:_~WNNUSMO^0ۏNekMT^v:gsQUSMORlQ(u?b~O9e ^ %NyOSU\yv^~'`yvNR{|QNe-NqQpQ]^YZQ!h ^~[c N+T-N.YeR Nt^^^~[c N+T-N.Y0weR vQ-N[:SSly/eN10yv̀ofZQ!hyx]\O/fZQ!hYevNyW@x'`THQ['`]\O0yx~9vbeQ/f_U\yx]\Ovir(O09hnc 0-NqQpQ]^YZQ!h2019t^vhNR#NfNRh 0 [Nyx]\OcQwQSOvBl 20yvQ[yx]\Oyv;NSbQHr6g!h R 0ĞlN 0 9(u120000CQ RS 0pQ]eb 0 [r^f[`NV0W Nh6-8g 9(u75000CQ QHrQ Rir 0QV{S 01-2g 9(u6400CQ~~YexNXTSR!hYTyf[/gNAm;mR10N!k]S 9(u30000CQQHr 0-NqQpQ]^YZQ!hD?ebJT2018 0NfN 9(u40000CQQHr 0-NqQpQ]^YZQ!heƖ 0NfN 9(u40000CQ z2019t^^!h~x5y bb^Y^?e^SvQ[!hYt^^x20y 9(u90000CQ V10 0-NVqQNZQZQ!h]\OagO 0 20 02013 2017t^hQVr^YeWĉR 0 30 0-NqQuwYZQ!hyx{t6R^Gl 0 40 0-NqQpQ]^YZQ!hyx]\O{tRl 0o9hnc 0-NVqQNZQZQ!h]\OagO 00 02013 2017t^hQVr^YeWĉR 0T 0-NqQpQ]^YZQ!hyx]\O{tRl 0I{eN|^y R:_ZQ!hzf^^ yg_U\yx;mR f}Y0WS%cZQ!hyx V gR \O(u ۏNekcGSb!hyx4ls^0h10 0-NNSNlqQTVW\OCgl 0 20 02013 2017t^hQVr^YeWĉR 0 30 0O(ueW[\OT/eNblRl 0 40 0-NqQuwYZQ!hyx{t6R^Gl 0 50 0-NqQpQ]^YZQ!hyx]\O{tRl 0V10@wRR}Y Rir NecؚR R4ls^T(ϑ20~~3ubT{|!hQYyx meQ_U\gxvz30_U\!hQS~~SR!hYT{|f[/gNAm;mR Ǐf[/gNAmۏNekcGSb!hyx4ls^0QV{{tQV{yf['`yf[Q1.NV[vsQl_lĉ0w^>yyĉRTZQY?eV{QV{v&{T 2.NZQ!hSU\vhNRTyx]\O͑pv&{T 3.NLv&{T 4.NSU\ĉRSBlv&{T0DёbeQ{t{gbLs$1.{gbLs=[E/eQpe/{0RMOpe*100%0 N~yOHevcؚR R4ls^cؚ.SeS_ RċOg~bSe9eۏ NecؚR R4ls^T(ϑ f}Y0WS%cZQ!hyx V gR v\O(u0cGSyx4ls^cGS3Ǐyv[e ۏNekcؚZQ!hyx4ls^ ygS%cZQ!hyxT⋳QV{ gRvzf^\O(u NecGSZQ!h>yOq_TR0na^>yOna^90% ċNyvSv[ana^0He{t Rir0yxyv{t:g6RePhQ'`+ 0-NqQpQ]^YZQ!hyx]\O{tRl 0-N[yxyv{tT!h R6R^v^v[e~RNRDnyx O^`Qo}YǏyv[e gHeOۏyx O^0MWYeyxYMY`Q[UǏyv[e gHe[UyxY0vQNW:g6RePhQ'`Ǐyv[e ۏNekePhQW:g6R0QNRR 101g 12g,QHr!h R 0ĞlN 06g0 0QV{S 01-2g0 0pQ]eb.[r^f[`NV0W 0Nh6-8g 202g 8g,~~3ubV[0w0^>yyĉRyv1-5y 3ubhQwZQ!h|~x2-4y 3ubvQN^v:gsQx5-10y z!h~x2-5y 301g 12g,~~SR!hYTyf[/gNAm;mRxO0_e;mR 403g 8g,QHrD?ebJTTeƖ1-2Q "RR cyvRJSt^bNDё NJSt^[b50%v{DёO(u NJSt^[b100%v{DёO(u0 (7 1.QHr6g!h R 0ĞlN 0 2. RS 0pQ]eb 0 [r^f[`NV0W Nh6-8g 3.QHrQ Rir 0QV{S 01-2g 4.~~YexNXTSR!hYTyf[/gNAm;mR10N!k]S5.QHr 0-NqQpQ]^YZQ!hD?ebJT2018 0NfN 6.QHr 0-NqQpQ]^YZQ!heƖ 0NfN 7.z2019t^^!h~x5y bb^Y^?e^SvQ[!hYt^^x20< y0 Ǐyvv[e ۏNekcGSb!hyx4ls^0 6g 6-8g 2019t^^!hQx~ys 2019t^^!hQ[bSe'` h-NqQpQ]^YZQ!hd(7!!zhong gonglan zhoushi wiedng xiao 0VfN-pN,(7tu shu gou mai~Nm>yOSU\yv0OЏl~90vQNyv (7 ^~'`yv (7o!NR{|0?eV{{|ly'`/eQ 0W,g^0Oo`S] z0Y-nS~b (7o0l_f,(7mademingj-NqQpQ]^YZQ!hf(7""zhong gonglan zhoushi weidang xiao T"?e@\YeyeYP(7cai zheng jujiao ke wenchu 18N(7wan_010 0ZQ!hVfN]\Oĉ z 0wQSOĉ[ 20 0ZQ!h|~VfNċ0OĉRNchSO| 0,(7 jjdang xiaotu shu guangong zuogui chengju ti gui dingdang xiaoxi tongtu shu guanping gugui zeyuzhi biaoti xi % 3N<PCRNUUW[Y]Ze\ZQ!hVfN:N^'Yf[XT0YeL]cOVfNDe gR :NZQ!hvYef[yxTy]\OcO gR -N.YZQ!hpSSvev 0ZQ!h|~VfNċ0OĉRNchSO| 0-NRagN0e.sDn^0 gR Nag:N͑ċ0Och :Nf}YΏcft^hQwZQ!hVfN|~vchċ0O VfN_{-nW,gVfN0(7=dang xiaotu shu guanxu yaoweiguang daxue yuanjao zhi gongti gongtu shzi liaofu wuweidang xiaodejiao xueke yange xianggong zuoti gongfu wuzhong yangdang xiaoyin fadexin dedang xiaoxi tongtu shu guanping gugui zeyuzhi biaoti xizhongban guantiao jianwen xianzi yuanjian shedu zhe fu wusan tiaoweizhong yaoping guzhi biaoweigeng haoying jieming nianquan shengdang xiaotu shu guanxi tongdezhi viaoping gutu shu guanbi xugou zhiji bentu shu % - 9@ELQT]_gm!u#}%'*,.01468;=?@BEFHKMORV"X%Y.[5]=`@aHcPeYgcilkwn~pqsvy{} 0pQ]^YZQ!hVfN]\Oz z 0(766lan zhoushi weidang xiaotu shu guangong zuozhang cheng# + NRR102018t^t^^[b-pNVfN0g RTb~vnUS0 202018t^t^^[bg R0b~v-]\O0 302019t^ NJSt^[b,{NybVfNǑ-]\O0 402019t^ NJSt^[b,{NybVfNǑ-]\O0(7"ye wuji huaniannian diwan chengxu gou maitu shuqi kanhebao zhideqing danniannian diwan chengqi kanbao zhideding gougong zuonianshnag ban nianwan chengdi yi pitu shucai gougong zuonianxia ban nianwan chengdi er pitu shucai gougng zuo )/57>@HGLHSJ\LbOiQkRsT{+-n g(ϑ0 g4ls^0y{|Y0Q[ge0 g['`vVfN n^'Yf[XTTYeL]vBl0(7gou zhiyouzhi liangyou shui pingzhong lei duonei rongzui x jinxinyou zhen dui xingdetu shman zuguang daxue yuanhejiao zhi gongdeyue duxu qiu -5>ARTY_go!q"~%&(t410R$Nyb-n2019t^efN NeeEQT[UVfNυDnvy{| 20[bg RTb~vhQt^- Se6eSb~g R v^[b Ng]\O00(7fe liang pigou zhinianxin shubu duanbu chonghewan shantu sh guanguan cangzi yuandezhoong leiwan chengqi kanhebao zhidequan nianding gouji shishou qubao zhiqi kanbingwan chengshang jiagong zuo  $,.6@IPR\VeXkZm[t]v^`cegilmoq.DёbeQ*(7 zi jin tou ru>{gbLs:(7yu suanzhi xing l100% (7n$1.{gbLs=[E/eQpe/{0RMOpe*100%0 N~ l cA Ԗ O|)I 1{Yu ^ x j*vTd"HzNp X*f* ~z;R"htBcc||~$'G9}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}-} .00\)_ *}A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef;_ @_ }A} .00\)_ *ef ;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L;_ @_ }A} .00\)_ *L ;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A} .00\)_ *23;_ @_ }A}! .00\)_ *23 ;_ @_ }-}# .00\)_ *}A}$ .00\)_ *;_ @_ }A}% .00\)_ *;_ @_ }A}& .00\)_ *?;_ @_ }-}' .00\)_ *}A}( .00\)_ *;_ @_ }-}) .00\)_ *}A}* a.00\)_ *;_ @_ }U}+ .00\)_ *;_ @_ }}. }.00\)_ *;_ @_  }}/ .00\)_ *;_ @_ ??? ??? ??? ???}-}0 .00\)_ *}-}1 .00\)_ *}A}2 }.00\)_ *;_ @_ }A}5 .00\)_ *;_ @_ }A}6 .00\)_ *;_ @_ }A}7 .00\)_ *;_ @_ }A}8 .00\)_ *;_ @_ }A}9 .00\)_ *;_ @_ }A}: .00\)_ * ;_ @_ }A}; e.00\)_ *;_ @_ }}< ???.00\)_ *;_ @_ ??? ??? ??? ???}}= ??v.00\)_ *̙;_ @_  }-}> .00\)_ *}}}?_ *;_ @_  }(}v _ *}(}w _ *}(}x _ *O20% - :_eW[r 1 ef %O"20% - :_eW[r 2 ef %O&20% - :_eW[r 3 ef %O*20% - :_eW[r 4 ef %O.20% - :_eW[r 5 ef %O220% - :_eW[r 6 ef %O40% - :_eW[r 1 L %O#40% - :_eW[r 2 Lˬ %O'40% - :_eW[r 3 L %O+40% - :_eW[r 4 L %O/40% - :_eW[r 5 L %O340% - :_eW[r 6 L %O 60% - :_eW[r 1 23 %O$60% - :_eW[r 2 23 %O(60% - :_eW[r 3 23 %O,60% - :_eW[r 4 23e %O060% - :_eW[r 5 23 %O460% - :_eW[r 6 23э %~vRk+h DTj%=h 1 DTj%[=h 2 DTj%[=h 3 DTj%?/h 4 DTj%5] %8^ĉ-c %5}Y a%GGl;` %[['^ '^[0]o{ }% uhgUSCQ3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!&ϟ6theme/theme/theme1.xmlYMo7X콑d#2">&vDJ]jw );ɱ@iKz(H^_6E rW+Rj!-b_$ raBcaiǯ]N4wG.( e)s,~p'T젎KT*"a$. lx$|Q%&U6+ "(&`wOw*(*xNk !KwhLJBv2Q$$G?,FO}Wn0o~>Z2z??}hlG$»O;,񘿙(FIJ@1vޜ#c;x8H xm:L71FwˈhFA5wVj \vclѼMQ*QS,=M1v>!V\H`'>"ΐ*I /sAH{>U𱍄 S+LrjEr8灉 0e^?BlnqX yb#$SCĘi7FII؏JytCwJ7V&e'35̬a2 ^'$=SvĹyVz?(=4Koc-BWhЛJ`~d{B(9ŇB4pN_:qybv2L`"Ǚx N5_9D:^ӷYrYf.xQÍAfky*k.(7!aLfvh-U WVX,.+TjeV7`FpmB*Oy|LReۊvL[$rI&b:yhi˔ZT(X4ZEs v@SS)htvJ&@Yǟ>&ԎP'[D#xHo(Kƅ!עAB$%IW/@S![m %YyA$L1"ϵT_, =oLgkj*!G3$Ve4BvׂqD10k!)8R Mˮsu6R3Ds3-UQ]ӭb 6ˋ5y".KZrN(랣!ԖYuV]ڽc3I\][#:?حV- MJiÅ ?B~?DC}&)eCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!&ϟ6theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  ɀ .epu dMbP?_*+%&Q?'Q?(?)?M HP LaserJet 5200LX PCL 6p6C 4dXXA4DINU" ,Z>SMTJHP LaserJet 5200LX PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4HPDocUISUITrueMediaTypeAutoTextAsBlackFalseEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPDocPropResourceDatahpzhl4wm.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_COLORAUTHHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPZPE4wmHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPJobAccWoPinTrueHPFontInstallerTRUEPSAlignmentFileHPZLS4wmPSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_270_HID_15521HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265Resolution600dpiFastResTrueDuplexNONECollateONAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsENV_10HPCustomDUplexableRange8.27x5.83_11.69x17PrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPXMLFileUsedhpc52lx6.xmlHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPPaperSizeDuplexConstraintsSTATEMENTHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOff,IUPHdA4 4 [e]e] [e]e]Arial4P d?<ꁨR>0R 44General Everyday PrintingdMicrosoft Office ExcelNone<.l k m m yyEXCEL.EXED:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE IPACDRWDSGATCAPI;F4E8Q;Ki݅&E%9xPPBHAERP" dXXףp= ?ףp= ?U} @} $ A} A} I A} m A} $ A} A.,@@@@@@@@ 9@ *@ @ O @ @@@@@@@'@s@@@W@@E@3 @ @:@+@` Bw  Cx T TT Dy TT Dz T TT D{ TT D| m no D}m0w Bo C~ }~ C D~ @9@ TT D~ f@T T T~ T@ C~ C@ U T TTT F~ C@ UT TTT C C UT D pt ttttu D v wwwwx D y zzzz{ D yzzzz{ D |zzzz{ S T TT T TTT m no p qr lUUUUUU D D D D m no W g E G k QR fi E H k QRf g H~ G? k QR fi E H k QRf g E H k QR fh E H k QR fi E H k QRf g E H k QR Xi E H ku QR W g D~ G? Y Z[ fh D~ G$@ \]^ fh E~ G? \]^D l$$PPTDPb::00000FB$TTFPFPFFPFT: @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@ fi D~ G? \]^!f !g !D~ !G? !\]^ "fh "D~ "GW@ "\]^#f #_ #D #E #\]^ $fj $D~ $GV@ $\]^ %W %_ %I %I %Y %Z[ &f` &I &I &bcd'f 'a 'I 'I 'Y 'Z[ (fa (I (I (\]^ )f` )I )I )bcd*X *J *I *I *s *ss +W +J +I +I +e +Z[,X ,J ,I ,I ,bcd -C -S-TTTTT :D:D:T:P::PTD>@<A % %% $ 9**  %*--   #$+,$%&')%&')+,$ !" 7ggD&b ɀ 5ݢ  dMbP?_*+%MHP LaserJet 5200LX PCL 6C 4dXXA4DINU"p M6=pSMTJ`HP LaserJet 5200LX PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4HPDocUISUITrueMediaTypeAutoESPRITSupportedTrueTextAsBlackFalseEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPDocPropResourceDatahpchl5r1.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_COLORAUTHHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE5r1HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPJobAccWoPinTrueHPFontInstallerTRUEPSAlignmentFileHPCLS5r1PSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_270_HID_15521HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265Resolution600dpiFastResTrueDuplexNONECollateONAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsENV_10HPCustomDUplexableRange8.27x5.83_11.69x17PrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPXMLFileUsedhpc52lx6.xmlHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPPaperSizeDuplexConstraintsSTATEMENTHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffIUPHx1o@N$DTUЦ2V (Ĵ7RPPDMIVMU1t`F X "XU?ݑPqj ݽwwI~y|OYǝ*M6*2gmX"4pC?93#P}|/=IyWqăRnfj+v(@222$ 9232344,1,-,-.0.011+#+$')+     7 ɀ * dMbP?_*+%MHP LaserJet 5200LX PCL 6C 4dXXA4DINU"p M6=pSMTJ`HP LaserJet 5200LX PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4HPDocUISUITrueMediaTypeAutoESPRITSupportedTrueTextAsBlackFalseEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPDocPropResourceDatahpchl5r1.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_COLORAUTHHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE5r1HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPJobAccWoPinTrueHPFontInstallerTRUEPSAlignmentFileHPCLS5r1PSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_270_HID_15521HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265Resolution600dpiFastResTrueDuplexNONECollateONAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsENV_10HPCustomDUplexableRange8.27x5.83_11.69x17PrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPXMLFileUsedhpc52lx6.xmlHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPPaperSizeDuplexConstraintsSTATEMENTHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffIUPHx1o@N$DTUЦ2V (Ĵ7RPPDMIVMU1t`F X "XU?ݑPqj ݽwwI~y|OYǝ*M6*2gmX"4pC?93#P}|/=IyWqăRnfj+vT D| m? no D}m0w Bo C~ }~ C D~ @9@ TT D~ f@T T T~ Td@ C~ Cd@ U T@ TTT C~ Cd@ UT TTT C C@ UT D pA qqqqr D |B zzzz{ DC |D zzzz{ D |Ezzzz{ D |Fzzzz{ T T TT T TTT pG qr pH qr UUUUUUUUUUUUUU D D D D T TT W WI DJ NK pL qr fX DM ON pO qrf WP OQ~ N? pR qr fX DS OT pU qrf WV DW OX pY qr ff DZ O[ p\ qr fX D] O^ p_ qrf W` Da OX pb qr XX Dc Od pe qr W f Lg Lh Yi Z[ f Lj Lk \]^Dl l$$PPTDPb::00000FB$TTFPFPFFPFT @! @":@#@$@%@&@'(w@)@ f l Lv Lm \]^ !f !Ln !Lm !\]^"f "Po "Lp "Lq "bcd #W #Dr #Ls #Lt #Yu #Z[$f $Dr $Lv $Lw $\]^%f %Dr %Lx %Lw %\]^&f &Dy &Lz &L{ &bcd 'W 'W| '} '~ 'Y 'Z[(XXbcd )C )T@)TTTTTFD:DTDDDT>@"$ 7    "" !))#&#&'('('('('( 7 ɀ 2  dMbP?_*+%MHP LaserJet 5200LX PCL 6C 4dXXA4DINU"p M6=   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|pSMTJ`HP LaserJet 5200LX PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4HPDocUISUITrueMediaTypeAutoESPRITSupportedTrueTextAsBlackFalseEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPDocPropResourceDatahpchl5r1.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_COLORAUTHHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE5r1HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPJobAccWoPinTrueHPFontInstallerTRUEPSAlignmentFileHPCLS5r1PSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_270_HID_15521HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265Resolution600dpiFastResTrueDuplexNONECollateONAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsENV_10HPCustomDUplexableRange8.27x5.83_11.69x17PrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPXMLFileUsedhpc52lx6.xmlHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPPaperSizeDuplexConstraintsSTATEMENTHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffIUPHx1o@N$DTUЦ2V (Ĵ7RPPDMIVMU1t`F X "XU?ݑPqj ݽwwI~y|OYǝ*M6*2gmX"4pC?93#P}|/=IyWqăRnfj+v ~ @ C   U C  U ~ ? U C C  U C C  U C C  U C C  U C C  U C C  U   ?  l   @  l  C~ ? l  C~ ? D l$$PPTPP^:.00000FB$TTPPPPPPPTPP :@!"#$%&'( @)+@*H@+@,h@- @./0w@1@ l  C~ ? !l ! !C~ !? ! !"l " "~ "? " "#l # #~ #? # #$l $ $CA~ $? $ $%l % %C~ %W@ % %&l &F &F & &! &'U 'C 'C" ' '(l (F (FB ( ()U )C )C# ) )*l *F$ *% *& *' *+U +C$ +( +) +* +,U ,C+ ,, ,- ,. , -U -C/ -0 - -1 -.U .C2 .3 .4 .5 ./U /C6 /7 /8 /9 /0U 0C: 0; 0 0< 0 1C1(TPPPPPPPDDDPPPTPPP>!@111<11-0--..//00$$%%&)*,**++,,) !!""##     7 ɀ +x/8: > dMbP?_*+%MHP LaserJet 5200LX PCL 6C 4dXXA4DINU"p M6=pSMTJ`HP LaserJet 5200LX PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4HPDocUISUITrueMediaTypeAutoESPRITSupportedTrueTextAsBlackFalseEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPDocPropResourceDatahpchl5r1.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_COLORAUTHHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE5r1HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPJobAccWoPinTrueHPFontInstallerTRUEPSAlignmentFileHPCLS5r1PSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_270_HID_15521HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265Resolution600dpiFastResTrueDuplexNONECollateONAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsENV_10HPCustomDUplexableRange8.27x5.83_11.69x17PrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPXMLFileUsedhpc52lx6.xmlHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPPaperSizeDuplexConstraintsSTATEMENTHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffIUPHx1o@N$DTUЦ2V (Ĵ7RPPDMIVMU1t`F X "XU?ݑPqj ݽwwI~y|OYǝ*M6*2gmX"4pC?93#P}|/=IyWqăRnfj+v@***1**%&%&%%')$!"$     7 ɀ )C_3jSm dMbP?_*+%MHP LaserJet 5200LX PCL 6C 4dXXA4DINU"p M6=pSMTJ`HP LaserJet 5200LX PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4HPDocUISUITrueMediaTypeAutoESPRITSupportedTrueTextAsBlackFalseEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPDocPropResourceDatahpchl5r1.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_COLORAUTHHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE5r1HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPJobAccWoPinTrueHPFontInstallerTRUEPSAlignmentFileHPCLS5r1PSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_270_HID_15521HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265Resolution600dpiFastResTrueDuplexNONECollateONAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsENV_10HPCustomDUplexableRange8.27x5.83_11.69x17PrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPXMLFileUsedhpc52lx6.xmlHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPPaperSizeDuplexConstraintsSTATEMENTHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffIUPHx1o@N$DTUЦ2V (Ĵ7RPPDMIVMU1t`F X "XU?ݑPqj ݽwwI~y|OYǝ*M6*2gmX"4pC?93#P}|/=IyWqăRnfj+v@- -- 2((#$#$##%'" " "     7 ɀ 4ș dMbP?_*+%MHP LaserJet 5200LX PCL 6C 4dXXA4DINU"p M6=pSMTJ`HP LaserJet 5200LX PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4HPDocUISUITrueMediaTypeAutoESPRITSupportedTrueTextAsBlackFalseEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPDocPropResourceDatahpchl5r1.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_COLORAUTHHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPCPE5r1HPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPJobAccWoPinTrueHPFontInstallerTRUEPSAlignmentFileHPCLS5r1PSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_270_HID_15521HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265Resolution600dpiFastResTrueDuplexNONECollateONAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsENV_10HPCustomDUplexableRange8.27x5.83_11.69x17PrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPXMLFileUsedhpc52lx6.xmlHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPPaperSizeDuplexConstraintsSTATEMENTHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOffIUPHx1o@N$DTUЦ2V (Ĵ7RPPDMIVMU1t`F X "XU?ݑPqj ݽwwI~y|OYǝ*M6*2gmX"4pC?93#P}|/=IyWqăRnfj+v T< TTT ?~ D@ TT TTT @ DTT A B C D  E   F G  D O O O  T D H I T D DJ OK L T O O~ N? T D D O M T D D O N T D D O O T D D O T D D O P T D D O 2 T  Q R T S~ ? T T~ ? YU Z[D l$$PPTPP^:.00000FB$TTPPPPPPPPH: !"#$h@%;@&,@';@(J@),@*+@,-@.@/@0123@ T V~ ? \]^ !T !W~ !? !\]^ "T "X~ "? "\]^ #T #Y~ #? #\]^ $T $Z~ $? $\]^%T % %[ % %\]^ &T &\ & &\]^ 'T '] ' '\]^ (T (^ ( (\]^ )T )_ ) )bcd *f *$ *` *& *a * +f +b +& +c + ,f ,d ,e ,f , -f -g -e -h - .f .i .j .k ./X /+ /l /m /n / 0W 0D/ 0Lo 0 0p 01f 1D2 1Lq 14 12f 2D6 2Lr 28 2 3C 3s3,|:::::D::::TFFFFPTDD>$@6 66 9020233     )$)%)*/*.**++,,--..// 7 ɀ * dMbP?_*+%M HP LaserJet 5200LX PCL 6p6C 4dXXA4DINU" ,Z>SMTJHP LaserJet 5200LX PCL 6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalsePaperSizeA4HPDocUISUITrueMediaTypeAutoTextAsBlackFalseEconomodeFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineHPDocPropResourceDatahpzhl4wm.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPJLEncodingUTF8HPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_COLORAUTHHPBornOnDateHPBODHPJobByJobOverrideJBJOHPPCL6PassThroughTrueHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPMapManualFeedToTray1TrueHPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPStraightPaperPathFalseHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPageExceptionsFileHPZPE4wmHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsCoverInsertionHPConsumerCustomPaperTrueHPEnableRAWSpoolingTrueHPJobAccWoPinTrueHPFontInstallerTRUEPSAlignmentFileHPZLS4wmPSServicesOptionPrnStat_SID_242_BID_270_HID_15521HPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_276_HID_265Resolution600dpiFastResTrueDuplexNONECollateONAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsENV_10HPCustomDUplexableRange8.27x5.83_11.69x17PrintQualityGroupPQGroup_3HPLpiSelectionNoneHPXMLFileUsedhpc52lx6.xmlHPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPPaperSizeDuplexConstraintsSTATEMENTHPMediaTypeDuplexConstraintsCARDSTOCKJRConstraintsJRCHDPartialJRHDInstalledJRHDOffJRHDNotInstalledJRHDOff,IUPHdA4 4 [e]e] [e]e]Arial4P d?<ꁨR>0R 44General Everyday PrintingdMicrosoft Office ExcelNone<.l k m m yyEXCEL.EXED:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE IPACDRWDSGATCAPI;F4E8Q;Ki݅&E%9xPPBHAERP" dXX??U} @} M} M} M} M} $ M} M*@@@@@@@@ 9@ *@ @ @ e@V@@@@@-@J@@@@@@@c@` @@@@ Bw  Cx T TT Dy TT Dz T TT D{ TT D| m no D}mw Bo C~ }~ C D~ @@ TT D~ `D@T T TTfffff&@@ CCfffff&@@ U T TTT C Cfffff&@@ UT TTT C C UT D | zzzz{ D | zzzz{ D | zzzz{ D |zzzz{ D |zzzz{ T T TT T TTT T TT T TT UUUUUUUUUUUUUU D D D D T TT W W D N p qr fX D O p qrf W O~ N? p qr fX D O p qrf W D O p qr ff D O p qr fX D O p qrf W D O p qr XX D O p qr W L L Y Z[ f L L \]^Dx l$$PPTDPj>:00000FB$TTFPFPFFPFT @!@"@#@$@%@&@'@(@)@ f L L bcd!f ! !L !L !Y !Z[ "f "L "L "\]^#X #P #L #L #bcd $W $P $L $L $Y $Z[%f %P %L %L %\]^&X &P &L &L &bcd 'W 'P 'L 'L 'Y 'Z[(X (P (L (L (bcd )C )T)TTTTTt:P:DTDDTD>$@2 22 $ 5))$&$&'('(# !"!#     7 DocumentSummaryInformation8CompObjj\HP X`hp x ' 칫ʩ豸 칫÷άҵ о ͼ鹺1 ͼ鹺2µֻ ʳר d ?GKSOProductBuildVer2052-10.1.0.7468 FMicrosoft Office Excel Biff8Excel.Sheet.89q